facebook-icon

Thời gian bảo hành và duyệt bảo hành cho sản phẩm?

Thời gian bảo hành sản phẩm: Tất cả các sản phẩm mua tại hệ thống cửa hàng của Home No1 đều được bảo hành trong vòng 24 tháng kể từ ngày mua. Đối với Khách hàng thân thiết, thời gian bảo hành áp dụng là 36 tháng cho tất cả các sản phẩm.

Thời gian duyệt đơn đăng ký bảo hành sản phẩm:

  • Đối với đơn hàng mua tại homeno1.vn, hệ thống sẽ tự động kích hoạt bảo hành điện tử cho sản phẩm
  • Đối với đơn hàng mua tại hệ thống cửa hàng Home No1, Quý khách sẽ thực hiện thủ tục đăng kí bảo hành cho sản phẩm tại Website Home No1 (hoặc truy cập đường link: https://homeno1.vn/tai-khoan-cua-toi/guarantee-link/). Thời gian duyệt bảo hành trong vòng 48 giờ kể từ khi hệ thống nhận được đơn đăng ký bảo hành sản phẩm.

Zalo