Thay đổi hoặc hủy bỏ giao dịch tại Home No1

Trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:

  • Thông báo cho Home No1 về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng Hotline: 1800 646 413
  • Trả lại hàng hoá đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó (theo quy định của chính sách đổi trả hàng tại Home No1)

Giải quyết hậu quả do lỗi nhập sai thông tin tại Website Home No1

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch tại HomeNo1.vn. Trong trường hợp khách hàng nhập sai thông tin và gửi vào trang, Homeno1.vn có quyền từ chối thực hiện giao dịch. Ngoài ra, trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền đơn phương chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:

  • Thông báo cho Home No1 về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng Hotline: 1800 646 413
  • Trả lại hàng hoá đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó (theo quy định của chính sách đổi trả hàng tại Home No1)

*Lưu ý: các mã giảm giá/ưu đãi có thể không còn hiệu lực cho các đơn hàng tiếp theo. Khách hàng vui lòng cân nhắc kỹ trước khi thực hiện hủy đơn hàng.